Onze club

Missie & visie

Onze vereniging heeft als doel het promoten, bevorderen en beoefenen van de voetbalsport in al zijn vormen.

Op sportief vlak willen wij een amateurclub zijn, spelend op het hoogst bereikbare niveau, waarbinnen de vrijwilliger de grootste sponsor is. We trachten onze spelers te binden door hen een goede opleiding aan te bieden en een aantrekkelijk verenigingsleven te creëren dat gekenmerkt wordt door de slogan "Met elkaar, voor elkaar'.

Door structuur, discipline en routine willen we het beoogde succes behalen. Prestatie, passie en vakmanschap gaan hand in hand met beleving, spelplezier en groepsdynamiek.

Missie

KSCD wil een toonaangevende sportclub in de regio zijn met:

 • Aansprekende resultaten van het A- team

 • Sportief gedrag binnen en buiten het veld

 • Plezier en beleving in het voetbal

 • Een representatieve en veilige accommodatie die 7 dagen per week beschikbaar is

 • Een representatieve A-selectie waarvan meerdere spelers uit eigen jeugd bestaat en die speelt met passie en teamgeest.

  Spelers, begeleiders, medewerkers en supporters tonen op alle niveaus respect voor de tegenstander, de arbitrale leiding en elkaar.

  KSCD biedt een omgeving voor leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsors waarin plezier, beleving en trots voorop staan. KSCD biedt sponsors een netwerk-platform om een win/win situatie te creëren.

  KSCD wil zowel in- als extern duidelijke communicatie, waarbij multimedia een centrale rol inneemt. KSCD is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. KSCD wil goede relaties onderhouden met alle belanghebbende partijen om de wederzijdse doelstellingen te halen.
 

Visie

KSCD is een voetbalvereniging met een resultaatgerichte instelling en aandacht voor sportieve ontplooiing. Bij het A- team staat het resultaat voorop en wordt op een zo hoog mogelijk niveau gespeeld. Bij de overige teams staat passie, beleving en plezier op een passend niveau voorop.

Onze vereniging is een goed geleide organisatie met een positieve uitstraling waar iedereen welkom is.


De bepalende voorwaarden zijn:

 • Een warme en familiale sfeer
 • De juiste mensen op de juiste plek
 • Een financieel gezonde organisatie
 • Voeten op de grond-mentaliteit
 • Een positief imago
 • Een open vizier
 • Goede relaties met belanghebbende partijen.